อาชีพ

Lifecycle Field Service Engineer (สวีเดน)

2023-05-24

สรุปทั่วไป

ขณะนี้เรามีโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับวิศวกรบริการภาคสนามในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนอร์ดิกของเรา และตอบสนองความต้องการด้านวงจรชีวิตและบริการหลังการขายที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่สำคัญนี้

ในฐานะวิศวกรบริการภาคสนามของวงจรชีวิต คุณจะทำงานเป็นรายบุคคลหรือภายในทีมแบบไดนามิกเพื่อว่าจ้าง เริ่มต้น ปรับปรุงให้ทันสมัย และดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในเครื่องมือ BTG ซึ่งจัดเตรียมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ กราฟิก บรรจุภัณฑ์ และเนื้อเยื่อของลูกค้า นอกจากนี้ คุณจะดำเนินการบริการนอกสถานที่และ/หรือวงจรชีวิตระยะไกลโดยใช้โซลูชันดิจิทัล กิจกรรมที่สำคัญเหล่านี้มีส่วนช่วยให้สินทรัพย์การผลิตของลูกค้าของเราดำเนินงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตคุณภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ตำแหน่งนี้ทำงานนอกบ้านในสวีเดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคสตอกโฮล์ม

ความรับผิดชอบ:

 • รับประกันความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
 • ดำเนินการเริ่มต้น การว่าจ้าง การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ และบริการอื่นๆ สำหรับเครื่องวิเคราะห์ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการออนไลน์ที่มีเทคโนโลยีสูง BTG ที่ไซต์งานของลูกค้า
 • การวางแผนเชิงรุกและเป็นอิสระและการดำเนินการในการเข้าพบลูกค้าในบริบทของคำขอบริการหรือข้อตกลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล
 • จัดทำเอกสารการเยี่ยมชมลูกค้า บริการ และข้อมูลสำคัญอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพโดยใช้ขั้นตอนการรายงานด้วยคอมพิวเตอร์
 • จัดการสินค้าคงคลังอะไหล่ของคุณเองรวมถึงการควบคุมและการนับสต็อก
 • รับผิดชอบต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยของทีมงาน และคนรอบข้าง
 • ทำงานตามและบังคับให้ปฏิบัติตามนโยบายของ BTG ทั้งหมด (เช่น ความปลอดภัย จรรยาบรรณ นโยบายการค้า นโยบายความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎการส่งออก) เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ BTG

คำชี้แจงความรับผิดชอบขององค์กร:

นอกเหนือจากความรับผิดชอบเฉพาะงานที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว พนักงานทุกคนควรสนับสนุนและเป็นแบบอย่างของหลักจรรยาบรรณของ BTG และสนับสนุนค่านิยมของ BTG: นวัตกรรม เชื่อถือได้ ยุติธรรม ยั่งยืน และทะเยอทะยาน. พนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อความรู้และการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล

ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็น:

 • มุ่งเน้นลูกค้าต้องสามารถทำงานบนพื้นฐานที่เริ่มต้นด้วยตนเองและในสภาพแวดล้อมแบบทีม
 • ดำเนินงานของคุณอย่างกระตือรือร้นด้วยความมุ่งมั่น จัดลำดับความสำคัญและดำเนินการตามวัตถุประสงค์
 • ทักษะการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง อยากรู้อยากเห็นด้วยความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
 • มีทักษะในการสื่อสาร การฟัง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีมาตรฐานและคุณภาพในการทำงานสูง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ วางแผน และจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการเดินทางสูงถึง 75% ในพื้นที่ที่คุณได้รับมอบหมาย รวมถึงความเป็นไปได้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อการประชุม การฝึกอบรม บริการ หรือให้ความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการของเราใน Säffle (S) หรือ Wessling (D)
 • ต้องมีหรือสามารถได้รับหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

การศึกษา/ประสบการณ์ที่จำเป็น:

 • ปริญญาด้านเทคนิคและหรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลศาสตร์ ระบบอัตโนมัติ และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ในฐานะวิศวกรเครื่องมือ/ช่างเทคนิคหรือบทบาทที่คล้ายกัน
 • ความรู้และประสบการณ์การทำงานกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์

เราตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ที่หลากหลาย และยินดีต้อนรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งหมดที่จะสมัคร

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการรับสมัคร:

โปรดทราบว่า ก่อนสมัครงาน BTG หรือส่งประวัติย่อ/CV ของคุณ โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวในการรับสมัครของ BTG ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราที่ https://www.btg.com/btgs-recruiment-policy/

หากต้องการสมัคร กรุณาส่ง CV/Resume ของคุณมาที่ humanresources@btg.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดงาน

ดาวน์โหลดทรัพยากร

เข้าถึงสื่อการตลาด คู่มือการติดตั้ง ฯลฯ ของเรา

Go to top
close-icon

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ