นโยบายการสรรหาของ BTG

ข้อมูลการปกป้องข้อมูลสำหรับกระบวนการสมัคร

1. บทนำและขอบเขต

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในบริษัทของเราและการสมัครเป็นพนักงานของ BTG Group BTG มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ (เรียกว่า "ข้อมูล" ด้านล่าง) BTG ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย BTG Eclépens SA ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ BTG Group รวมถึง BTG Instruments AB, BTG Instruments GmbH, BTG Southern Europe, BTG Americas Inc., IPI LLC และ Capstone Technology Inc. ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการตรวจสอบครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2018 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป คุณควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

BTG ซึ่งตั้งอยู่ที่ Zone Industrielle Village CH-1312, Eclépens (Vaud) สวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครงานและพนักงานในอนาคตหรือพนักงานชั่วคราวที่ทำงานภายใต้การกำกับดูแล (เช่น ผู้ฝึกงานและผู้ฝึกงาน)

2. วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการ (i) จัดการและบริหารกระบวนการสรรหาและนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใน BTG (ii) เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ โปรดทราบว่าการคัดกรองก่อนการจ้างงานอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาและ (iii) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

3. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้บนพื้นฐานทางกฎหมายใด

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่า BTG สามารถประเมินและคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากเนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะงาน การตรวจสอบประวัติแยกต่างหากต้องดำเนินการนอกเหนือจากข้อกำหนดทางกฎหมาย เราจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

4. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เราประมวลผลรายละเอียดการติดต่อของคุณ (ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่บ้าน) ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในจดหมายปะหน้าหรือ CV/เรซูเม่ของคุณ (เช่น การเป็นสมาชิกอาชีพ ประวัติการทำงานและการศึกษา) ข้อมูลที่คุณแบ่งปันบนพอร์ทัลการจัดหางาน ( เช่น LinkedIn) การติดต่อของคุณกับ BTG เกี่ยวกับใบสมัครของคุณ (รวมถึงข้อมูลอ้างอิง) ในบางกรณี เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประเมินสถานะเครดิตของคุณ หลักฐานการมีสิทธิ์ทำงาน และโทษทางอาญาใดๆ ที่ยังไม่ได้ชำระ ในกรณีดังกล่าว เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ

5. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตลอดระยะเวลาการรับสมัครสำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณจะร้องขอให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้น (เช่น เพื่อให้เราพิจารณาตำแหน่งงานว่างในอนาคตของคุณ) เมื่อเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานกว่านี้ เราจะดำเนินการตามความยินยอมของคุณเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถถอนได้ตลอดเวลาและไม่มีค่าใช้จ่าย ในบางประเทศ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้บ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะพร้อมใช้งานภายใน BTG เฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ด้านบนเท่านั้น เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกจัดส่งให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นแต่จะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งของเรา บุคคลที่สามจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลและเราเข้าทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมเป็นอย่างน้อย ซึ่งรวมถึงการรับรองว่าการประมวลผลใดๆ จะดำเนินการตามคำสั่งของเราเท่านั้น เช่นเดียวกับการดำเนินการตรวจสอบกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่สาม โดยมีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงเมื่อเราพบว่าการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความปลอดภัยอย่างไร?

BTG ดำเนินการป้องกันอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจถึงความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้ใช้มาตรการทางเทคนิค กายภาพ และองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการสูญหาย ความเสียหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อต้านการประมวลผลที่ผิดกฎหมายรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรวบรวมที่ไม่จำเป็น ) หรือการประมวลผลเพิ่มเติม

8. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์หลายประการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึง:

 • สิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรามี;
 • ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
   •  สิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
   • สิทธิ์ในการขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่น
 • เมื่อเราอาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผล สิทธิ์ในการถอนความยินยอมดังกล่าว; และ
 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล เนื่องจาก BTG ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ คุณควรติดต่อ Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Feldeggweg 1,CH-3003 Berne

โทรศัพท์: +41 (0)58 462 43 95

รายชื่อหน่วยงานอื่นๆ สามารถพบได้ในการดาวน์โหลดที่ให้มา (หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ v1.0 20180419)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิ์เหล่านี้มีอยู่ในแบบฟอร์มคำขอสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดด้วย (คำขอของเจ้าของข้อมูล BTG มิถุนายน 2020) หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำขอนี้ และส่ง (รวมถึงเอกสารประกอบใดๆ) ไปยังหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ BTG: dataprotection@btg.com

หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราได้ทาง dataprotection@btg.com.

ดาวน์โหลด
คำขอเรื่องข้อมูล BTG
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ

Go to top
close-icon

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ