เครื่องวิเคราะห์เปอร์ออกไซด์ตกค้าง RPA-5000

 

 

  • เครื่องวิเคราะห์ออนไลน์ตรวจวัดเปอร์ออกไซด์แบบเลือก
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยปรับปริมาณเปอร์ออกไซด์ให้เหมาะสม
  • บรรลุการควบคุมกระบวนการฟอกสีโดยรวมที่ดีขึ้น
Creping Excellence - page

RPA-5000: สารเปอร์ออกไซด์ตกค้าง

วัดค่าเปอร์ออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารฟอกขาวที่ปราศจากคลอรีน

การใช้สารฟอกสีปราศจากคลอรีนในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปอร์ออกไซด์เป็นสารเคมีที่ใช้บ่อยที่สุดในการฟอกเยื่อกระดาษคราฟท์ เครื่องจักร และเยื่อกระดาษรีไซเคิล

อย่างไรก็ตาม เปอร์ออกไซด์มีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น การปรับปรุงการควบคุมการใช้ในกระบวนการฟอกสีจึงเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเช่น การวัดเปอร์ออกไซด์ตกค้างหลังการฟอกขาวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการฟอกสีโดยรวมได้ดีขึ้น

RPA-5000 วัดปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ตกค้างของตัวอย่างที่กรองจากสารแขวนลอยเยื่อกระดาษฟอกขาว

RPA 5000 doors closed model image

เดินหน้าการผลิต

BTG ผสานรวมโซลูชันเพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดการดำเนินงานของคุณ

best-in-class
สุดยอดโซลูชั่นระดับเดียวกัน

โซลูชันการใช้งานผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้ามอบโซลูชันที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการผลิต

Proven cross
พิสูจน์ผลประโยชน์ข้ามโรงงาน

วิธีการแบบครบวงจรที่ปลดล็อกระดับใหม่ของการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

trusted-at-every-level
วางใจได้ทุกระดับ

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นที่วัดได้ซึ่งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และโครงการ

บริการเสริม

  • อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ Mütek ของ BTG ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมและการทำงานที่เสถียรและเชื่อถือได้
  • วิธีการใหม่ รวดเร็ว และแม่นยำในการเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณพอลิเมอร์สำหรับกระบวนการแยกน้ำออกใน ' การบำบัดน้ำทิ้ง
  • Mütek PCD ของ BTG เปิดทางเลือกใหม่สำหรับการวัดผลิตภัณฑ์ธัญพืช วัตถุดิบ สารเติมแต่ง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
Value-added-Services

ดาวน์โหลดทรัพยากร

เข้าถึงสื่อการตลาด คู่มือการติดตั้ง ฯลฯ ของเรา

Go to top
close-icon

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ