ความเสถียรของจุดเปียก

การเติมสารเคมีตามจำนวนที่จำเป็น

ปฏิกิริยาเคมีที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้คุณบรรลุคุณภาพตามที่คุณตั้งเป้าไว้โดยใช้สารเคมีในปริมาณน้อยที่สุด

ประโยชน์

  • ควบคุมการใช้สารเคมีและต้นทุนให้อยู่ภายใต้การควบคุม
  • ทำให้ระบบมีความเสถียรเพื่อใช้สารเคมีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชั่นเปียก

BTG Solutions มุ่งหวังที่จะรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพทางเคมี

สารเคมีที่เติมลงในส่วนเปียกของการผลิตกระดาษหรือแผ่นทุกชนิดถือเป็นปัจจัยด้านต้นทุนและมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีในกระบวนการหรือสารเคมีเชิงหน้าที่ เป้าหมายร่วมกันสำหรับการผลิตทั้งหมดคือการใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็นแต่ให้น้อยที่สุด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การวัดปฏิกิริยาของสารเคมีในกระบวนการจึงเป็นสิ่งสำคัญ นั่นอาจเป็นการวัดความต้องการประจุบวกเพื่อเปิดเผยความแปรผันของวัตถุดิบ และใช้สารเคมีเพื่อรักษาเสถียรภาพความแปรผันเหล่านี้ ด้วยแนวทางนี้ ปริมาณเฉพาะของสารเติมแต่งเชิงฟังก์ชันจะช่วยปรับปรุงพารามิเตอร์คุณภาพโดยเฉพาะเสมอ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายคุณภาพกระดาษได้รวดเร็วและมีเสถียรภาพมากขึ้น

การวัดอีกอย่างหนึ่งเพื่อรักษาเสถียรภาพของพื้นที่เปียกคือการวัดความสอดคล้องของช่องส่วนหัวและน้ำสีขาว ด้วยการวัดทั้งสองนี้ ทำให้ทราบได้ว่าวัตถุดิบที่ส่งไปยังกล่องส่วนหัวถูกใช้เป็นกระดาษไปเท่าใด และตกลงผ่านเส้นลวดมากน้อยเพียงใด วัสดุนี้เป็นส่วนผสมของเส้นใย ละเอียด สารตัวเติม และสารเคมี เพื่อเก็บไว้บนสายไฟให้มากที่สุด จึงได้มีการเพิ่มและควบคุมตัวช่วยกักเก็บด้วยผลลัพธ์จากการวัดความสม่ำเสมอของน้ำสีขาว

การวัดประการที่สามที่สำคัญคือปริมาณอากาศ สารเคมีนี้มีราคาถูกเมื่อเทียบกับสารเติมแต่งอื่นๆ และใช้เพื่อควบคุมปริมาณอากาศหรือโฟม ผลกระทบที่ประเมินต่ำเกินไปคือความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องกำจัดอากาศกับตัวช่วยกักเก็บ เครื่องกำจัดอากาศมีผลกระทบด้านลบต่อตัวช่วยกักเก็บและการระบายน้ำ การพูดเช่นนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของตัวช่วยกักเก็บและความสามารถในการเดินเครื่องของเครื่องจักร

การตรวจวัดที่สำคัญอื่นๆ ที่ควรมีในบริเวณเปียกคือ pH และสภาพนำไฟฟ้า จำเป็นต้องควบคุม pH เนื่องจากอาจส่งผลต่อการละลายของแคลเซียมคาร์บอเนต และสร้างอากาศเพิ่มเติม และมีผลกระทบต่อปฏิกิริยาของสารเติมแต่งเชิงฟังก์ชัน เช่น แป้ง การนำไฟฟ้าสามารถใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ต่างๆ ในกระบวนการได้ วงจรน้ำแบบปิดมีค่าการนำไฟฟ้าสูงและมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมของสารเติมแต่งที่ใช้แล้ว

การควบคุมที่อธิบายไว้ทั้งหมดจะต้องรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งทำได้ดีที่สุดด้วยการวัดจุดเดียว ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ

เดินหน้าการผลิต

BTG ผสานรวมโซลูชันเพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดการดำเนินงานของคุณ

best-in-class
สุดยอดโซลูชั่นระดับเดียวกัน

โซลูชันการใช้งานผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้ามอบโซลูชันที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการผลิต

Proven cross
พิสูจน์ผลประโยชน์ข้ามโรงงาน

วิธีการแบบครบวงจรที่ปลดล็อกระดับใหม่ของการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

trusted-at-every-level
วางใจได้ทุกระดับ

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นที่วัดได้ซึ่งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และโครงการ

บริการเสริม

  • อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ Mütek ของ BTG ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมและการทำงานที่เสถียรและเชื่อถือได้
  • วิธีการใหม่ รวดเร็ว และแม่นยำในการเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณพอลิเมอร์สำหรับกระบวนการแยกน้ำออกใน ' การบำบัดน้ำทิ้ง
  • Mütek PCD ของ BTG เปิดทางเลือกใหม่สำหรับการวัดผลิตภัณฑ์ธัญพืช วัตถุดิบ สารเติมแต่ง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
Value-added-Services

ดาวน์โหลดทรัพยากร

เข้าถึงสื่อการตลาด คู่มือการติดตั้ง ฯลฯ ของเรา

Go to top
close-icon

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ