DFR-05 การเก็บรักษาอิสระในการระบายน้ำ

การจำลองกระบวนการระบายน้ำ ความปลอด และการเก็บรักษาในห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

 

  • พัฒนาและกำหนดลักษณะของสารกักเก็บและช่วยระบายน้ำตามความต้องการของตลาด
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
  • ใช้สารเติมแต่งที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมของกระบวนการ
  • ปรับปริมาณสารเคมีให้เหมาะสมเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นและประหยัดต้นทุน
  • ผลลัพธ์ความสอดคล้องอัตโนมัติที่แม่นยำสำหรับสต็อกไฟเบอร์และเม็ดสี (เถ้า) แทนที่การกำหนดด้วยตนเองที่ใช้เวลานาน
Creping Excellence - page

DFR-05: การแยกน้ำออกและการกักเก็บ

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีของคุณ

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ MütekTM DFR-05 Drainage Freeness​ Retention จำลองสภาวะการกักเก็บและการระบายน้ำที่เกิดขึ้นในเครื่องทำกระดาษทันที​ ก่อนและระหว่างการขึ้นรูปแผ่น ทำให้สามารถประเมินอิทธิพลของสารเคมีได้อย่างเป็นระบบ​

การเติมสารเคมีเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ผ่านโมดูลการตวงในตัว เซ็นเซอร์ห้องปฏิบัติการ RET-20 ที่มีให้เลือกใช้จะวัดความสอดคล้องของตัวกรองโดยตรง ทำให้ใช้เวลานานในการกำหนดสต็อกและความสอดคล้องของเถ้าโดยไม่จำเป็น​

 

พฤติกรรมการระบายน้ำมีลักษณะเฉพาะโดยการวัดน้ำหนักของปริมาตรการกรอง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดความเป็นอิสระของ Schhopper-Riegler ได้ ซึ่งค่าความปราศจากมาตรฐานของแคนาดา (CSF) อาจคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์

Dfr 05 model image

เดินหน้าการผลิต

BTG ผสานรวมโซลูชันเพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดการดำเนินงานของคุณ

best-in-class
สุดยอดโซลูชั่นระดับเดียวกัน

โซลูชันการใช้งานผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้ามอบโซลูชันที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการผลิต

Proven cross
พิสูจน์ผลประโยชน์ข้ามโรงงาน

วิธีการแบบครบวงจรที่ปลดล็อกระดับใหม่ของการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

trusted-at-every-level
วางใจได้ทุกระดับ

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นที่วัดได้ซึ่งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และโครงการ

บริการเสริม

  • อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ Mütek ของ BTG ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมและการทำงานที่เสถียรและเชื่อถือได้
  • วิธีการใหม่ รวดเร็ว และแม่นยำในการเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณพอลิเมอร์สำหรับกระบวนการแยกน้ำออกใน ' การบำบัดน้ำทิ้ง
  • Mütek PCD ของ BTG เปิดทางเลือกใหม่สำหรับการวัดผลิตภัณฑ์ธัญพืช วัตถุดิบ สารเติมแต่ง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
Value-added-Services

ดาวน์โหลดทรัพยากร

เข้าถึงสื่อการตลาด คู่มือการติดตั้ง ฯลฯ ของเรา

Go to top
close-icon

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ