กิจกรรมพลังงาน

การลดการใช้พลังงานเริ่มต้นด้วยการลดความแปรปรวน ในโครงการล่าสุดในโรงงานผลิตเนื้อเยื่อ การใช้โซลูชัน BTG ช่วยลดความผันแปรของกระบวนการกลั่นได้ 9% สิ่งนี้นำไปสู่การลดการใช้พลังงานทันที 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตัน

ความแปรปรวนของกระบวนการส่งผลต่อการใช้พลังงานของคุณอย่างไร?

energy-activity

ดูสิ่งนี้บน ลิงค์อิน

ดาวน์โหลดทรัพยากร

เข้าถึงสื่อการตลาด คู่มือการติดตั้ง ฯลฯ ของเรา

Go to top
close-icon

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ